Het nieuwe begin

Waar veel van ons tegenwoordig tegenaan lopen is het welbekende fenomeen vertrouwen. Maar wat houdt dit nu precies in? Welke kernwaardes spelen hier de belangrijkste rollen? Zou het kunnen zijn dat hedendaagse problematiek hier op een onzichtbare manier zit geworteld?

Kortom, hoe meer we dit onder de loep nemen, hoe groter en groter de vraagtekens alleen maar worden. Initiatiefnemer Rob van Enkvliet heeft door een roerig verleden besloten zijn leven te wijden aan het kenbaar maken van dit fenomeen, en dit zelfs op vrijwillige basis. Van Enkvliet leeft enkel van donaties, en wanneer nodig komt hij voor een warme hap langs bij zijn broer.

“Ik leef enkel en alleen van donaties. En wanneer de nood hoog is, dan eet ik gewoon een bordje mee bij mijn broer”

Solidariteit

Solidariteit, is naar het schijnt een zeer grote richtlijn wanneer het neer komt op het ontwikkelen van een vertrouwensband met je omgeving, en uiteindelijk vooral met jezelf. Dat is gebleken uit de gebeurtenissen van de afgelopen twee decennia in Van Enkvliets leven.

Wat leek op een mooi en stabiel bestaan, is van de een op de andere dag geheel op zijn kop komen te staan door het plotse ontslag bij de post. Van Enkvliet was geen carrièreman, dat bleek wel uit stukken uit de jaren ’90, die her en der ten toon zijn gesteld. Wat hem voortbewoog was vooral de verbindende rol die hij mocht aannemen tijdens zijn werk. Ieder denkbaar bedrijf of persoon kon namelijk via hem de correspondentie bij een gewenste partij krijgen. En dat gaf Van Enkvliet een diep en diep gevoel van voldoening.

“En daar sta je dan, met een jarenlang traject achter de rug, in één keer op straat”

Hij dacht eerst dat het een grap was. Maar niets was minder waar. Waaneer van Enkvliet zijn vaste ronde wilde beginnen, werd hem bekend gemaakt dat dit de laatste keer zou zijn. Met stomheid geslagen slaagde Van Enkvliet er nog maar net in zijn ronde af te maken, en toen was het huiswaarts.

Een aantal stukken uit het dagboek van Van Enkvliet:

Wat ik de mensheid vooral wil meegeven is dat vertrouwen vooral bij jezelf begint. Begin met kleine oefeningen, en werk die langzaam uit tot een dagelijkse gewoonte. Je zult zien dat dit op de lange termijn een enorm voordel met zich mee zou brengen. Hiervoor de bestaat de mogelijkheid om het volgende pakket te kiezen:

UW VERTROUWEN IN BEHEERSING PAKKET A – 13 weken à 267,74 ex. BTW

Dit houdt in dat u tevens op lokatie gratis thee en koffie kunt nuttigen.

Voor de gevorderden onder ons is er de mogelijkheid om een keuze te maken uit één of wellicht meerdere van de volgende aangeboden pakketten:

VAN BEHEERSING TOT BALANS PAKKET B – 2 daagse cursus – zeer intensief à 37,50

VAN BALANS TOT HET NIEUWE BEGIN PAKKET C – 4 weekse lezing-bijeenkomst verzorgd door Marit van Dienstveldt à 120,86 ex. BTW

VAN HET NIEUWE BEGIN TOT NIET VETROUWEN PAKKET D – 7 maanden power-denken (inclusief nazorg) à 189 ex. BTW per sessie.

Power-denken

De term zal u wellicht doen denken aan een zeer moderne benaming van het welbekende kracht-denken, wat vooral bekend is onder monniken. Wat maar weinig van ons weten is dat de meeste monniken met meer vertrouwen naar elkaar door het leven gaan. Dit fenomeen is stiekem door menig een ieder zeer gewenst in het dagelijkse bestaan.

Daarom bieden wij voor de zeer gevorderden onder ons het volgende senioren-pakket aan:

POWER-DENKEN WANDEL WEEKEND – onder leiding van Van Enkvliet.

De vertrek-lokatie en prijs zullen nog worden berekend door onze voorzitters, maar u kunt in ieder geval rekenen op onze volledige steun en nazorg wat betreft uw vertrouwen!